mlynek
blender
farell
zelazko

jak ość

01

Weryfikacja

dokonujemy weryfikacji
nadesłanych wzorów przez naszych
specjalistów w serwisie

02

Testowanie

Produkty, które mają zostać wprowadzone do obrotu są poddawane licznym testom w specjalistycznych warunkach

03

Inspekcja

zatrudniamy inspektorów w każdym z ośrodków produkcji chińskich miast, który dokonuje inspekcji towarów, niezależnie od inspekcji wykonanych przez fabrykę

04

Monitoring

monitorujemy na bieżąco produkcję, nasi pracowników są na miejscu w HKG i Guangzhou, co ułatwia nadzór zleceń w fabrykach

05

Zgodność

weryfikujemy zgodność produktów ze szczegółowymi przepisami prawa unii europejskiej

06

Dokumentacja

kompletujemy dokumentację techniczną oraz weryfikujemy jej zgodność ze standardami przepisów prawa europejskiego

07

Status

na bieżąco zbieramy informację dotyczące produkcji w toku, dlatego pomimo różnicy czasowej znamy aktualny status każdego z zamówień

08