Coraz częściej rezygnujemy z używania w gospodarstwie domowym starych urządzeń na rzecz nowych. - Są atrakcyjniejsze, skuteczniejsze, bardziej ekonomiczne. Bardziej przyjazne środowisku. Jednocześnie jednak coraz szybciej rosną sterty śmieci, na które trafia sprzęt, z którego rezygnujemy.
    Przeciwdziałajmy temu zjawisku, aktywnie włączając się w zmniejszenie nakładów na recykling. Sprawmy że ponowne zastosowanie odpadów jako surowca do produkcji, nie będzie powodowało zwiększonej emisji zanieczyszczeń w postaci zużytego dodatkowo paliwa czy energii elektrycznej.
    Działania w kierunku ułatwienia a często umożliwienia procesów recyclingu znajdują wsparcie w formie zarządzeń administracji wszystkich szczebli. Wprowadzany przez nas na rynek nowy sprzęt odpowiada wymogom dyrektywy nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy - w procesie wytwarzania uwzględniono potrzeby recyklingu.
    Umieszczany na nim i prezentowany obok symbol oznacza, że zużyte urządzenia nie mogą być traktowane jako ogólny odpad domowy, a że należy dostarczać je do punktów zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonych przez administracje lokalne.
    Sprzęt ten może być również przekazywany dystrybutorom w momencie zakupu równorzędnego - nowego. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie zużytego sprzętu do odpowiednich punktów zbiórki; w przeciwnym razie podlega sankcjom przewidzianym przez przepisy w dziedzinie usuwania odpadów.
    O szczegółowe informacjie dotyczące dostępnych systemów zbiórki prosimy zwracać się do lokalnych podmiotów zajmujących się usuwaniem odpadów, do dystrybutorów sprzętu, u których dokonują Państwo zakupów, do administracji lokalnej.